Logo Consultanta fonduri nerambursabile

Microgranturi, granturi pentru capital de lucru si investitii

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Granturi


GRANTUL 3 este pentru INVESTITII ACORDATE IMM-URILOR: 50.000 EUR – 200.000 EUR / beneficiar. Granturile pentru investitii nu includ cofinantarea proprie a beneficiarilor stabilita in procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunile mai putin dezvoltate si minim 30% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunea Bucuresti-Ilfov.


GRANTUL 2 este pentru CAPITAL DE LUCRU pentru repornirea activitatilor economice intre 2000-150000 EUR/ beneficiar. Au ca obiectiv principal asigurarea capitalului de lucru necesar reluarii activitatii pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului din domenii precum HORECA, turism, transport, organizare de evenimente. Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt in valoare de 350.000.000 euro din care 265.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat si coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari

MICROGRANTURILE care vor avea valoarea de 2.000 euro, echivalentul in lei si se acorda o singura data pentru IMM-uri, PFA-uri in domeniul artelor spectacolului activitatilor culturale si creative, PFA-uri/ cabinete medicale individuale din domeniul sanatatii.

278
Proiecte acceptate Start-Up Nation 2017+2018
137
Proiecte acceptate Granturi pentru capital de lucru
98
Proiecte acceptate Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor
89
Proiecte depuse Electric UP
102
Proiecte depuse Alte fonduri nerambursabile europene

GRANTURI PENTRU INVESTITII: 50.000 - 200.000 EUR / BENEFICIAR

Granturile pentru investitii nu includ cofinantarea proprie a beneficiarilor stabilita in procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunile mai putin dezvoltate si minim 30% din valoarea grantului solicitat de catre beneficiarii din regiunea Bucuresti-Ilfov..

Grila de punctaj pentru grandul pentru investitii
 • Industria alimentara, panificatie, patiserie si alte activitati asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distributie si ambalare;
 • Industria auto si servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparatii si spalatorii auto si altele asemenea;
 • Energie si echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienta energetica;
 • Constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii in constructii;
 • Servicii de transport, inclusiv servicii de transport international;
 • Servicii de ingrijire si intretinere corporala;
 • Servicii de reparatii si intretinere;
 • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante si servicii de agrement inclusiv infrastructura specifica de agrement;
 • Confectii metalice/lemn/mobilier;
 • Confectii textile/pielarie;
 • Industria farmaceutica si echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru interventii in situatii de urgenta;
 • Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii si serviciilor creative;
 • Servicii de educatie: crese si gradinite;
 • Servicii de sanatate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale si altele asemenea;
 • Constructii, achizitii de teren in limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotari independente pentru organizarea de evenimente;
 • Tehnologia informatiei si inteligenta artificiala;
 • Nanotehnologii si tehnologii de varf, materiale avansate, tehnologii avansate de productie;
 • Echipamente, utilaje, tehnologii destinate productiei in alte domenii de activitate decat cele mentionate anterior.
 • Au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minim un an inaintea depunerii cererii de finantare;
 • Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitatea de exploatare) in unul din exercitiile financiare din ultimii doi ani inainte de depunerea cererii de finantare;
 • Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minim trei ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii doi ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • Dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minim 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucuresti – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finantare;
 • Se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat.
 • Cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;
 • Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;
 • Cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente.

CAPITAL DE LUCRU: 2.000 - 150.000 EUR / BENEFICIAR

 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.

*Beneficiari: IMM-urile din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agentiile de turism, editurilor/librariilor/bibliotecilor, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului COVID-19 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

 • au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;
 • au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;
 • mentin sau dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim sase luni de la data acordarii grantului.
 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiarii prevazuti de prezenta ordonanta de urgenta;
 • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
 • Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte;
 • Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului COVID-19;
 • Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 • Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare activitatii curente in mod direct si sa fie necesare reluarii activitatii curente a beneficiarului finantarii.

MICROGRANTURI: 2.000 EUR / BENEFICIAR - PROGRAM DESCHIS

 • IMM-uri care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca incheiat conform legii;
 • Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati in domeniul artelor spectacolului, denumiti generic „artisti”. Termenul de „artist” include autorii, creatorii, performerii si interpretii care lucreaza in domeniile: literatura (scriitori, traducatori); arte performative si dramatice (inclusiv teatru de papusi, circ si mime); dans; muzica (compozitori, muzicieni, cantareti, coruri, aranjori, dirijori etc.); arte vizuale (pictura, sculptura, arta grafica, fotografie, multimedia); mass-media audiovizuale (cinema, televiziune, radio, multimedia interactive), cu activitate independenta;
 • Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sanatatii, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta;
 • Persoane fizice autorizate din domeniul activitatilor culturale si creative.
 • au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA /cabinete medicale individuale pentru care inceperea activitatii poate sa aiba loc pana la data de 01.02.2020;
 • au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia ONG si a beneficiarilor medicali numiti mai sus;
 • isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.
 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri precum si alte categorii stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
 • Cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta
 • Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului COVID-19;
 • Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 • Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii curente pentru reluarea activitatilor economice.

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programe de finantari nerambursabile

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
SC TOP CONSULT CLUJ SRL
CUI: 37525778
Strada Nicolae Steinhardt 22, Cluj-Napoca, județul Cluj, România
Contact fonduri nerambursabile