logo-topconsult

Consultantață Start-up Nation 2017, 2018, 2020, 2020

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile

POR 2.2


Valoare finanțării cuprinsă între 1 și 5 milioane EURO

În cadrul acestui apel de proiecte, finanțarea nerambursabilă se acordă sub formă de ajutor de stat regional pentru investiții. În termeni generali, ajutorul de stat înseamnă orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite întreprinderi (entități care desfășoară activități economice) de către autoritățile publice. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele prevăd altfel.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 1.000.000 euro și maximum 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Nord Vest, București Ilfov ori pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării)

INFORMAȚII DIN PRESĂ

Este posibil o reducere de prag?
"...aproximativă în care va fi lansată linia de finanțare POR 2.2. IMM, prin care firmele mici și mijlocii vor putea obține fonduri nermbursabile de maximum 5 milioane de euro pentru investiții, în anumite condiții. Ea a spus că, dacă i se va cere în consultări, va reduce și pragul minim pentru valoarea proiectelor..."
Care este propunerea de Ghid POR 2.2 IMM 2018-2020?
„Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea obține fonduri europene de câte 1 milion - 5 milioane de euro fiecare, în anumite condiții, pe proiecte în domenii de afaceri diverse, de la producție de programe IT și jocuri video până la textile și alimentație, printr-o nouă linie de finanțare 2.2 IMM..."
 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia conform codurilor CAEN eligibile în cadrul acest program (aveți lista atașata mai jos);
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate;
 • Locul de implementare a proiectului: în mediul urban(inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii;
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (inclusiv amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială)(finanțabile prin ajutorde stat regional);
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului ( alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, etc) (finanțabile prin ajutor de stat regional);
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren, obținere avize, proiectare și inginerie, consultanță și asistență tehnică);
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază (construcții și instalații, utilaje, echipamente tehnologice, mobilier, brevete, licențe) (finanțabile prin ajutor de stat regional);
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis);
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis);
 • Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin ajutor de minimis);
 • Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul fiscal) aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă

Contribuția minimă a solicitantului la valoare eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutorul regional difera in funcție de categoria IMM și regiunea de dezvoltare

 • 40% Întreprinderi mijlocii (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru)
 • 55% Întreprinderi mijlocii (Vest)
 • 30% Întreprinderi mici și microîntreprinderi (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru)
 • 45% Întreprinderi mici și microîntreprinderi (Vest)

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10%, ținând cont totodată de plafonul de minimis aplicabil

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programe de finantari nerambursabile

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România