logo-topconsult

Consultantață Start-up Nation 2017, 2018, 2020, 2020

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile

POR 2.1.A


Valoare finanțării de până la 200.000 EURO

Apelul de proiect se adresează unei societăți comerciale sau coperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (mai puțin de 10 angajati timp de 2 ani fiscali consecutivi) ce isi desfasoara/solicita finantare pentru implementarea unui proiect in mediul urban, intr-una din urmatoarele regiuni de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru.

Prima zi de depunere a proiectelor este 8 iulie 2020, iar cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

INFORMAȚII DIN PRESĂ

Când se fac înscrierile în POR 2.1.A
"... estimează că va publica pe 6 mai 2020 Ghidul solicitantului, pe site-ul oficial al Programului Operațional Regional (POR), iar în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2020 se preconizează că microîntreprinderile vor putea să-și depună proiectele ..."
Există un nou apel de proiecte pe Axa 2 a POR?
„O componentă a Programul Operațional Regional 2014-2020 care s-a bucurat de un mare interes în Regiunea Vest, Prioritatea de investiții 2.1.A, destinată microîntreprinderilor aferentă Axei prioritare 2 ..."
In care diviziune se incadreaza codul dumneavoastra CAEN?(Pentru mai multe detalii despre codurile caen sub acest chestionar aveti la dispozitie codurile CAEN eligibile in cadrul programului)
Ce fel de caracter va avea investiția propusă?
Cum este rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) a microîntreprinderii?
Cum este rata rentabilităţii financiare (ROE) a microîntreprinderii?
Cât peste limita obligatorie de 10% veți putea contribui la valoare cheltuielilor eligibile?
Cu cât veți crește numărul mediu de salariați din societatea dumneavoastră?
Care este raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare?
Care este rata internă de rentabilitate a investiției (RIRF/C)?
Fluxul de numerar net cumulat al microîntreprinderii, în condițiile unei estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor este unul pozitiv pe toată durata de analiză a investiţiei?
Investiția va include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice(utilizarea surselor regenerabile de energie; achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic; minimizarea la sursă a deșeurilor generate și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor)?
Investiția va include adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţ?
Se vor angaja persoane din categoria persoanelor defavorizate?
Ați mai realizat investiții complementare altui proiect din alte surse de finanțare?
Care este concentrarea strategică a investițiilor?
Proiectul se implementează într-un municipiu reședință de județ, exceptând Municipiul București și Municipiul Tulcea?

Felicitări, ați acumulat un număr de din 100 de puncte. Pentru accesarea fondurilor POR 2.1.A cu ajutorul nostru, vă rugăm completați formularul.


Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Sau ne puteți contacta la:

  • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (inclusiv amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială);
  • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului ( alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, etc);
  • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren, obținere avize, proiectare și inginerie, consultanță și asistență tehnică);
  • Cheltuieli pentru investiţia de bază (construcții și instalații, utilaje, echipamente tehnologice, mobilier, brevete, licențe);
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;
  • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
  • Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. La depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor completa Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale, referitoare la încadrarea solicitantului în categoria persoanelor înregistrate ori neînregistrate în scopuri de TVA,conform Codului fiscal, respectiv achizițiile din cadrul proiectului pentru care TVA este nedeductibilă

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programe de finantari nerambursabile

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România