Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile Startup Nation 2019

Care sunt codurile CAEN eligibile în domeniul serviciilor?


Eligibile în programul Startup Nation România 2019

 • 1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814 | Legatorie și servicii conexe
 • 1820 | Reproducerea înregistrărilor
 • 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal
 • 3312 | Repararea maşinilor
 • 3313 | Repararea echipamentelor electronice şi optice
 • 3314 | Repararea echipamentelor electrice
 • 3315 | Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
 • 3316 | Repararea şi întreţinerea aeronavelor și navelor spațiale
 • 3317 | Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
 • 3319 | Repararea altor echipamente
 • 3320 | Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
 • 3600 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • 3700 | Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • 3811 | Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • 3812 | Colectarea deşeurilor periculoase
 • 3831 | Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • 3900 | Activităţi şi servicii de decontaminare
 • 4110 | Dezvoltare promovare imobiliară
 • 4120 | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • 4211 | Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • 4212 | Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
 • 4213 | Construcţia de poduri şi tuneluri
 • 4221 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • 4291 | Construcţii hidrotehnice
 • 4299 | Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
 • 4311 | Lucrări de demolare a construcţiilor
 • 4312 | Lucrări de pregătire a terenului
 • 4313 | Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • 4321 | Lucrări de instalaţii electrice
 • 4322 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
 • 4329 | Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • 4331 | Lucrări de ipsoserie
 • 4332 | Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 4333 | Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • 4339 | Alte lucrări de finisare
 • 4391 | Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • 4399 | Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • 4520 | Intreținerea și repararea autovehiculelor
 • 4910 | Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
 • 4931 | Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori
 • 4932 | Transporturi cu taxiuri
 • 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 • 5010 | Transporturi maritime și costiere de pasageri
 • 5030 | Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
 • 5110 | Transporturi aeriene de pasageri
 • 5122 | Transporturi spațiale
 • 5210 | Depozitări
 • 5221 | Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
 • 5222 | Activităţi de servicii anexe pentru transportului pe apă
 • 5223 | Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
 • 5224 | Manipulări
 • 5229 | Alte activităţi anexe transporturilor
 • 5310 | Activităţi poștale desfăsurate sub obligativitatea serviciului universal
 • 5320 | Alte activităţi poștale și de curier
 • 5510 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520 | Facilitati de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 • 5590 | Alte servicii de cazare
 • 5610 | Restaurante
 • 5621 | Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente
 • 5629 | Alte servicii de alimentație n.c.a
 • 5630 | Băruri și alte activităţi de servire a băuturilor CU EXCEPȚIA BĂUTURILOR ALCOOLICE ȘI TUTUNULUI
 • 6010 | Activităţi de difuzare a programelor de radio
 • 6020 | Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
 • 6110 | Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
 • 6120 | Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 6130 | Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
 • 6190 | Alte activităţi de telecomunicaţii
 • 6511 | Activităţi de asigurĂri de viață
 • 6512 | Alte activităţi de asigurari (exceptand asigurarile de viață)
 • 6520 | Activităţi de reasigurare
 • 6621 | Activităţi de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
 • 6622 | Activităţi ale agențiilor și brokerilor de asigurări
 • 6629 | Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări și fonduri de pensii
 • 6810 | Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii FĂRĂ LEASING
 • 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing CU EXCEPȚIE LEASING
 • 6831 | Agentii imobiliare
 • 6832 | Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 • 6910 | Activităţi juridice
 • 6920 | Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
 • 7010 | Activităţi ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
 • 7021 | Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
 • 7022 | Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 • 7500 | Activităţi veterinare
 • 7711 | Activităţi de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare FĂRĂ LEASING
 • 7712 | Activităţi de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele FĂRĂ LEASING
 • 7721 | Activităţi de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv FĂRĂ LEASING
 • 7722 | închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
 • 7729 | Activităţi de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a FĂRĂ LEASING
 • 7731 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole FĂRĂ LEASING
 • 7732 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții FĂRĂ LEASING
 • 7733 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) FĂRĂ LEASING
 • 7734 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă FĂRĂ LEASING
 • 7735 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian FĂRĂ LEASING
 • 7739 | Activităţi de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile FĂRĂ LEASING
 • 7810 | Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
 • 7820 | Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
 • 7830 | Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
 • 7911 | Activităţi ale agenţiilor turistice
 • 7912 | Activităţi ale tur-operatorilor
 • 7990 | Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
 • 8010 | Activităţi de protecție și gardă
 • 8020 | Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
 • 8030 | Activităţi de investigații
 • 8110 | Activităţi de servicii suport combinate
 • 8121 | Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
 • 8122 | Activităţi specializate de curăţenie
 • 8129 | Alte activităţi de curăţenie
 • 8130 | Activităţi de întreţinere peisagistică
 • 8211 | Activităţi combinate de secretariat
 • 8219 | Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
 • 8220 | Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 • 8230 | Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
 • 8292 | Activităţi de ambalare
 • 8299 | Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 • 8810 | Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
 • 8891 | Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
 • 8899 | Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
 • 9511 | Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 9512 | Repararea echipamentelor de comunicaţii
 • 9521 | Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 • 9522 | Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
 • 9523 | Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
 • 9524 | Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
 • 9525 | Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
 • 9529 | Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
 • 9601 | Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
 • 9602 | Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
 • 9603 | Activităţi de pompe funebre şi similare
 • 9604 | Activităţi de întreţinere corporală
 • 9609 | Alte activităţi de servicii n.c.a.
 • 9700 | Activităţi ale gospodariilor private în calitate de angajator de personal casnic

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programul Startup Nation.

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România