logo-topconsult

Consultantață Start-up Nation 2017, 2018, 2020, 2020

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile Startup Nation 2020

Care sunt codurile CAEN eligibile în domeniul serviciilor?


Eligibile în programul Startup Nation România 2020

 • 1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814 | Legatorie și servicii conexe
 • 1820 | Reproducerea înregistrărilor
 • 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal
 • 3312 | Repararea maşinilor
 • 3313 | Repararea echipamentelor electronice şi optice
 • 3314 | Repararea echipamentelor electrice
 • 3315 | Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
 • 3316 | Repararea şi întreţinerea aeronavelor și navelor spațiale
 • 3317 | Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
 • 3319 | Repararea altor echipamente
 • 3320 | Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
 • 3600 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • 3700 | Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • 3811 | Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • 3812 | Colectarea deşeurilor periculoase
 • 3831 | Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • 3900 | Activităţi şi servicii de decontaminare
 • 4110 | Dezvoltare promovare imobiliară
 • 4120 | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • 4211 | Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • 4212 | Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
 • 4213 | Construcţia de poduri şi tuneluri
 • 4221 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • 4291 | Construcţii hidrotehnice
 • 4299 | Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
 • 4311 | Lucrări de demolare a construcţiilor
 • 4312 | Lucrări de pregătire a terenului
 • 4313 | Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • 4321 | Lucrări de instalaţii electrice
 • 4322 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
 • 4329 | Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • 4331 | Lucrări de ipsoserie
 • 4332 | Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 4333 | Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • 4339 | Alte lucrări de finisare
 • 4391 | Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • 4399 | Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • 4520 | Intreținerea și repararea autovehiculelor
 • 4910 | Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
 • 4931 | Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori
 • 4932 | Transporturi cu taxiuri
 • 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 • 5010 | Transporturi maritime și costiere de pasageri
 • 5030 | Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
 • 5110 | Transporturi aeriene de pasageri
 • 5122 | Transporturi spațiale
 • 5210 | Depozitări
 • 5221 | Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
 • 5222 | Activităţi de servicii anexe pentru transportului pe apă
 • 5223 | Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
 • 5224 | Manipulări
 • 5229 | Alte activităţi anexe transporturilor
 • 5310 | Activităţi poștale desfăsurate sub obligativitatea serviciului universal
 • 5320 | Alte activităţi poștale și de curier
 • 5510 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520 | Facilitati de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 • 5590 | Alte servicii de cazare
 • 5610 | Restaurante
 • 5621 | Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente
 • 5629 | Alte servicii de alimentație n.c.a
 • 5630 | Băruri și alte activităţi de servire a băuturilor CU EXCEPȚIA BĂUTURILOR ALCOOLICE ȘI TUTUNULUI
 • 6010 | Activităţi de difuzare a programelor de radio
 • 6020 | Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
 • 6110 | Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
 • 6120 | Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 6130 | Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
 • 6190 | Alte activităţi de telecomunicaţii
 • 6511 | Activităţi de asigurĂri de viață
 • 6512 | Alte activităţi de asigurari (exceptand asigurarile de viață)
 • 6520 | Activităţi de reasigurare
 • 6621 | Activităţi de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
 • 6622 | Activităţi ale agențiilor și brokerilor de asigurări
 • 6629 | Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări și fonduri de pensii
 • 6810 | Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii FĂRĂ LEASING
 • 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing CU EXCEPȚIE LEASING
 • 6831 | Agentii imobiliare
 • 6832 | Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 • 6910 | Activităţi juridice
 • 6920 | Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
 • 7010 | Activităţi ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
 • 7021 | Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
 • 7022 | Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 • 7500 | Activităţi veterinare
 • 7711 | Activităţi de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare FĂRĂ LEASING
 • 7712 | Activităţi de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele FĂRĂ LEASING
 • 7721 | Activităţi de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv FĂRĂ LEASING
 • 7722 | închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
 • 7729 | Activităţi de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a FĂRĂ LEASING
 • 7731 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole FĂRĂ LEASING
 • 7732 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții FĂRĂ LEASING
 • 7733 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) FĂRĂ LEASING
 • 7734 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă FĂRĂ LEASING
 • 7735 | Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian FĂRĂ LEASING
 • 7739 | Activităţi de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile FĂRĂ LEASING
 • 7810 | Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
 • 7820 | Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
 • 7830 | Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
 • 7911 | Activităţi ale agenţiilor turistice
 • 7912 | Activităţi ale tur-operatorilor
 • 7990 | Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
 • 8010 | Activităţi de protecție și gardă
 • 8020 | Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
 • 8030 | Activităţi de investigații
 • 8110 | Activităţi de servicii suport combinate
 • 8121 | Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
 • 8122 | Activităţi specializate de curăţenie
 • 8129 | Alte activităţi de curăţenie
 • 8130 | Activităţi de întreţinere peisagistică
 • 8211 | Activităţi combinate de secretariat
 • 8219 | Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
 • 8220 | Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 • 8230 | Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
 • 8292 | Activităţi de ambalare
 • 8299 | Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 • 8810 | Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
 • 8891 | Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
 • 8899 | Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
 • 9511 | Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 9512 | Repararea echipamentelor de comunicaţii
 • 9521 | Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 • 9522 | Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
 • 9523 | Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
 • 9524 | Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
 • 9525 | Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
 • 9529 | Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
 • 9601 | Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
 • 9602 | Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
 • 9603 | Activităţi de pompe funebre şi similare
 • 9604 | Activităţi de întreţinere corporală
 • 9609 | Alte activităţi de servicii n.c.a.
 • 9700 | Activităţi ale gospodariilor private în calitate de angajator de personal casnic

CONTACT


Pentru înscriei și mai multe detalii despre programul Startup Nation..

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România