logo-topconsult

Consultantață Start-up Nation 2017, 2018, 2020, 2020

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile POR 2.2.

Care sunt codurile CAEN eligibile cadrul programului POR 2.2?


Eligibile în cadrul programului POR 2.2.

 • 1320 | Producţia de ţesături
 • 1330 | Finisarea materialelor textile
 • 1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
 • 1392 | Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
 • 1393 | Fabricarea de covoare şi mochete
 • 1394 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
 • 1395 | Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
 • 1396 | Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
 • 1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 • 1411 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
 • 1412 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 1419 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
 • 1420 | Fabricarea articolelor din blană
 • 1431 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
 • 1439 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
 • 1511 | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 1512 | Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
 • 1520 | Fabricarea încălţămintei
 • 1610 | Tăierea şi rindeluirea lemnului
 • 1621 | Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
 • 1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 • 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
 • 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn
 • 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 1723 | Fabricarea articolelor de papetărie
 • 1724 | Fabricarea tapetului
 • 1729 | Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
 • 1811 | Tipărirea ziarelor
 • 1812 | Alte activităţi de tipărire n.c.a.
 • 1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814 | Legătorie şi servicii conexe
 • 2041 | Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
 • 2042 | Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
 • 2053 | Fabricarea uleiurilor esenţiale
 • 2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază
 • 2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice
 • 2211 | Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
 • 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc
 • 2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
 • 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • 2311 | Fabricarea sticlei plate
 • 2312 | Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
 • 2313 | Fabricarea articolelor din sticlă
 • 2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă
 • 2319 | Fabricarea de sticlărie tehnică
 • 2320 | Fabricarea de produse refractare
 • 2331 | Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
 • 2332 | Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
 • 2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
 • 2343 | Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
 • 2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
 • 2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 • 2351 | Fabricarea cimentului
 • 2352 | Fabricarea varului şi ipsosului
 • 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
 • 2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
 • 2363 | Fabricarea betonului
 • 2364 | Fabricarea mortarului
 • 2365 | Fabricarea produselor din azbociment
 • 2370 | Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • 2511 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • 2521 | Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
 • 2529 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
 • 2562 | Operaţiuni de mecanică generală
 • 2591 | Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
 • 2594 | Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
 • 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 • 2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 | Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 | Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
 • 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum
 • 2651 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
 • 2652 | Productia de ceasuri
 • 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
 • 2670 | Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
 • 2680 | Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
 • 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
 • 2712 | Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
 • 2720 | Fabricarea de acumulatori şi baterii
 • 2731 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică
 • 2732 | Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
 • 2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
 • 2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 • 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice
 • 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 • 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2811 | Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
 • 2812 | Fabricarea de motoare hidraulice
 • 2813 | Fabricarea de pompe şi compresoare
 • 2814 | Fabricarea de articole de robinetărie
 • 2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
 • 2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
 • 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
 • 2823 | Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
 • 2824 | Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
 • 2825 | Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 • 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a
 • 2830 | Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
 • 2841 | Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 • 2849 | Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
 • 2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 • 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
 • 2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
 • 2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
 • 2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
 • 2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
 • 2899 | Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
 • 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • 2920 | Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
 • 2931 | Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 2932 | Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3103 | Fabricarea de saltele şi somiere
 • 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 3212 | Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
 • 3213 | Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
 • 3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230 | Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240 | Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
 • 3250 | Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
 • 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • 3320 | Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
 • 3600 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • 3700 | Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • 3811 | Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • 3812 | Colectarea deşeurilor periculoase
 • 3821 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • 3822 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
 • 3831 | Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 3900 | Activităţi şi servicii de decontaminare
 • 4120 | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • 4211 | Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • 4212 | Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
 • 4213 | Costrucţia de poduri şi tuneluri
 • 4221 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • 4291 | Construcţii hidrotehnice
 • 4299 | Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
 • 4311 | Lucrări de demolare a construcţiilor
 • 4312 | Lucrări de pregătire a terenului
 • 4313 | Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • 4321 | Lucrări de instalaţii electrice
 • 4322 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
 • 4329 | Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • 4331 | Lucrări de ipsoserie
 • 4332 | Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 4333 | Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • 4339 | Alte lucrări de finisare
 • 4391 | Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • 4399 | Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
 • 5210 | Depozitări
 • 5224 | Manipulări
 • 5510 | Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520 | Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • 5590 | Alte servicii de cazare
 • 5610 | Restaurante
 • 5621 | Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
 • 5629 | Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
 • 5811 | Activităţi de editare a cărţilor
 • 5812 | Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
 • 5813 | Activităţi de editare a ziarelor
 • 5814 | Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
 • 5819 | Alte activităţi de editare
 • 5821 | Activităţi de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 | Activităţi de editare a altor produse software
 • 5911 | Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • 5912 | Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • 5913 | Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
 • 5914 | Proiecţia de filme cinematografice
 • 5920 | Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
 • 6010 | Activităţi de difuzare a programelor de radio
 • 6020 | Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
 • 6110 | Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
 • 6120 | Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 6130 | Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
 • 6190 | Alte activităţi de telecomunicaţii
 • 6201 | Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 | Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
 • 6203 | Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
 • 6209 | Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
 • 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • 6312 | Activităţi ale portalurilor web
 • 6399 | Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
 • 7111 | Activităţi de arhitectură
 • 7112 | Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
 • 7120 | Activităţi de testare şi analize tehnice
 • 7311 | Activităţi ale agenţiilor de publicitate
 • 7312 | Servicii de reprezentare media
 • 7410 | Activităţi de design specializat
 • 7420 | Activităţi fotografice
 • 8292 | Activităţi de ambalare
 • 8610 | Activităţi de asistenţă spitalicească
 • 8621 | Activităţi de asistenţă medicală generală
 • 8622 | Activităţi de asistenţă medicală specializată
 • 8623 | Activităţi de asistenţă stomatologică
 • 8690 | Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
 • 8710 | Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
 • 8720 | Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
 • 9003 | Activităţi de creaţie artistică
 • 9101 | Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
 • 9102 | Activităţi ale muzeelor
 • 9103 | Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
 • 9104 | Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
 • 9311 | Activităţi ale bazelor sportive
 • 9312 | Activităţi ale cluburilor sportive
 • 9313 | Activităţi ale centrelor de fitness
 • 9319 | Alte activităţi sportive
 • 9321 | Bâlciuri şi parcuri de distracţii
 • 9329 | Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 • 9511 | Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 9512 | Repararea echipamentelor de comunicaţii
 • 9523 | Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
 • 9524 | Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
 • 9525 | Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
 • 9529 | Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
 • 9601 | Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programe de finantari nerambursabile.

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România