logo-topconsult

Consultantață Start-up Nation 2017, 2018, 2020, 2020

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile POR 2.1A

Care sunt codurile CAEN eligibile pentru accesarea fondurilor neramburasabule POR 2.1.A


Codurile CAEN eligibile în cadrul programului POR 2.1.A. pentru obținerea punctajului de 16 din 16 puncte pe baza acestui criteriu:

 • 1310 | Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
 • 1320 | Producţia de ţesături
 • 1330 | Finisarea materialelor textile
 • 1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
 • 1392 | Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
 • 1393 | Fabricarea de covoare şi mochete
 • 1394 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
 • 1395 | Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
 • 1396 | Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
 • 1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 • 1411 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
 • 1412 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 • 1419 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
 • 1420 | Fabricarea articolelor din blană
 • 1431 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
 • 1439 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
 • 1511 | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 1512 | Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
 • 1520 | Fabricarea încălţămintei
 • 1610 | Tăierea şi rindeluirea lemnului
 • 1621 | Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
 • 1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 • 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
 • 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn
 • 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 | Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 | Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
 • 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum
 • 2651 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
 • 2652 | Productia de ceasuri
 • 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
 • 2670 | Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
 • 2680 | Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
 • 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 • 2920 | Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
 • 2931 | Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 2932 | Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 • 3103 | Fabricarea de saltele şi somiere
 • 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a.

Codurile CAEN eligibile în cadrul programului POR 2.1.A. pentru obținerea punctajului de 12 din 16 puncte pe baza acestui criteriu:

 • 1711 | Fabricarea celulozei
 • 1712 | Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat
 • 1721 | Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
 • 1722 | Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
 • 1723 | Fabricarea articolelor de papetărie
 • 1724 | Fabricarea tapetului
 • 1729 | Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
 • 2011 | Fabricarea gazelor industriale
 • 2012 | Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
 • 2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
 • 2014 | Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
 • 2015 | Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
 • 2016 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 • 2017 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
 • 2020 | Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
 • 2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
 • 2041 | Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
 • 2042 | Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
 • 2052 | Fabricarea cleiurilor
 • 2053 | Fabricarea uleiurilor esenţiale
 • 2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
 • 2211 | Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
 • 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc
 • 2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
 • 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2311 | Fabricarea sticlei plate
 • 2312 | APrelucrarea şi fasonarea sticlei plate
 • 2313 | Fabricarea articolelor din sticlă
 • 2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă
 • 2319 | Fabricarea de sticlărie tehnică
 • 2320 | Fabricarea de produse refractare
 • 2331 | Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
 • 2332 | Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
 • 2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
 • 2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
 • 2343 | Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
 • 2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
 • 2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 • 2351 | Fabricarea cimentului
 • 2352 | Fabricarea varului şi ipsosului
 • 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
 • 2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
 • 2363 | Fabricarea betonului
 • 2364 | Fabricarea mortarului
 • 2365 | Fabricarea produselor din azbociment
 • 2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
 • 2370 | Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
 • 2391 | Fabricarea de produse abrazive
 • 2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
 • 2410 | Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
 • 2420 | Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
 • 2431 | Tragere la rece a barelor
 • 2432 | Laminare la rece a benzilor înguste
 • 2433 | Producţia de profiluri obţinute la rece
 • 2434 | Trefilarea firelor la rece
 • 2441 | Producţia metalelor preţioase
 • 2442 | Metalurgia aluminiului
 • 2443 | Producţia plumbului, zincului şi cositorului
 • 2444 | Metalurgia cuprului
 • 2445 | Producţia altor metale neferoase
 • 2451 | Turnarea fontei
 • 2452 | Turnarea oţelului
 • 2453 | Turnarea metalelor neferoase uşoare
 • 2454 | Turnarea altor metale neferoase
 • 2511 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • 2512 | Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
 • 2521 | Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
 • 2529 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
 • 2530 | Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
 • 2550 | Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 • 2561 | Tratarea şi acoperirea metalelor
 • 2562 | Operaţiuni de mecanică generală
 • 2571 | Fabricarea produselor de tăiat
 • 2572 | Fabricarea articolelor de feronerie
 • 2573 | Fabricarea uneltelor
 • 2591 | Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
 • 2592 | Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
 • 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
 • 2594 | Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
 • 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 • 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
 • 2712 | Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
 • 2720 | Fabricarea de acumulatori şi baterii
 • 2731 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică
 • 2732 | Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
 • 2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
 • 2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 • 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice
 • 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 • 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
 • 2812 | Fabricarea de motoare hidraulice
 • 2813 | Fabricarea de pompe şi compresoare
 • 2814 | Fabricarea de articole de robinetărie
 • 2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
 • 2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
 • 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
 • 2823 | Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
 • 2824 | Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
 • 2825 | Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 • 2829 | Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
 • 2830 | Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
 • 2841 | Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 • 2849 | Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
 • 2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 • 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
 • 2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
 • 2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
 • 2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
 • 2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
 • 2899 | Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
 • 3011 | Construcţia de nave şi structuri plutitoare
 • 3012 | Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
 • 3020 | Fabricarea materialului rulant
 • 3030 | Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
 • 3091 | Fabricarea de motociclete
 • 3092 | Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
 • 3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a
 • 3212 | Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
 • 3213 | Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
 • 3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230 | Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240 | Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
 • 3250 | Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
 • 3291 | Fabricarea măturilor şi periilor
 • 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
 • 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal
 • 3312 | Repararea maşinilor
 • 3313 | Repararea echipamentelor electronice şi optice
 • 3314 | Repararea echipamentelor electrice
 • 3315 | Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
 • 3316 | Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
 • 3317 | Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
 • 3319 | Repararea altor echipamente
 • 3320 | Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
 • 5811 | Activităţi de editare a cărţilor
 • 5812 | Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
 • 5813 | Activităţi de editare a ziarelor
 • 5814 | Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
 • 5819 | Alte activităţi de editare
 • 5821 | Activităţi de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 | Activităţi de editare a altor produse software
 • 5911 | Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • 5912 | Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • 5913 | Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
 • 5914 | Proiecţia de filme cinematografice
 • 5920 | Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
 • 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • 6312 | Activităţi ale portalurilor web
 • 7111 | Activităţi de arhitectură
 • 7112 | Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
 • 7120 | Activităţi de testare şi analize tehnice
 • 7311 | Activităţi ale agenţiilor de publicitate
 • 7312 | Servicii de reprezentare media
 • 7410 | Activităţi de design specializat
 • 7420 | Activităţi fotografice

Codurile CAEN eligibile în cadrul programului POR 2.1.A. pentru obținerea punctajului de 7 din 16 puncte pe baza acestui criteriu:

 • 4120 | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • 4211 | Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
 • 4212 | Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
 • 4213 | Costrucţia de poduri şi tuneluri
 • 4221 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • 4222 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
 • 4291 | Construcţii hidrotehnice
 • 4299 | Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
 • 4311 | Lucrări de demolare a construcţiilor
 • 4312 | Lucrări de pregătire a terenului
 • 4313 | Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
 • 4321 | Lucrări de instalaţii electrice
 • 4322 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
 • 4329 | Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
 • 4331 | Lucrări de ipsoserie
 • 4332 | Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • 4333 | Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • 4339 | Alte lucrări de finisare
 • 4391 | Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
 • 4399 | Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

Codurile CAEN eligibile în cadrul programului POR 2.1.A. pentru obținerea punctajului de 5 din 16 puncte pe baza acestui criteriu:

 • 3600 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei
 • 3700 | Colectarea şi epurarea apelor uzate
 • 3811 | Colectarea deşeurilor nepericuloase
 • 3812 | Colectarea deşeurilor periculoase
 • 3821 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • 3822 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
 • 3831 | Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 3900 | Activităţi şi servicii de decontaminare
 • 4520 | Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • 5210 | Depozitări
 • 5221 | Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
 • 5222 | Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
 • 5223 | Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
 • 5224 | Manipulări
 • 5229 | Alte activităţi anexe transporturilor
 • 5510 | Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520 | Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • 5590 | Alte servicii de cazare
 • 8690 | Alte activităţi referitoare la sănătatea umană(Investițiile care vizează această clasă sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimatică)
 • 9101 | Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
 • 9102 | Activităţi ale muzeelor
 • 9103 | Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
 • 9311 | Activităţi ale bazelor sportive
 • 9312 | Activităţi ale cluburilor sportive
 • 9313 | Activităţi ale centrelor de fitness
 • 9319 | Alte activităţi sportive
 • 9321 | Bâlciuri şi parcuri de distracţii
 • 9329 | Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 • 9511 | Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
 • 9512 | Repararea echipamentelor de comunicaţii
 • 9521 | Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
 • 9522 | Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
 • 9523 | Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
 • 9524 | Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
 • 9525 | Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
 • 9529 | Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

CONTACT


Pentru înscriei și mai multe detalii despre programul POR 2.1.A...

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România