Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile Startup Nation 2019

Care sunt codurile CAEN eligibile în domeniul industriei creative?


Eligibile în programul Startup Nation România 2019

 • 5811 | Activități de editare a cărților
 • 5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 • 5813 | Activități de editare a ziarelor
 • 5814 | Activități de editare a revistelor și periodicelor
 • 5819 | Alte activități de editare
 • 5821 | Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 | Activități de editare a altor produse software
 • 5911 | Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5912 | Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5913 | Activități de distribuțe a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 • 5914 | Proiecția de filme cinematografice
 • 5920 | Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 6202 | Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 | Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 | Activități ale portalurilor web
 • 6391 | Activități ale agențiilor de știri
 • 6399 | Alte activități de servicii informaționale n.c.a
 • 7111 | Activități de arhitectură
 • 7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 • 7120 | Activități de testări și analize tehnice
 • 7211 | Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 | Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 • 7220 | Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 • 7311 | Activități ale agențiilor de publicitate
 • 7312 | Servicii de reprezentare media
 • 7320 | Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 • 7410 | Activități de design specializat
 • 7420 | Activități fotografice
 • 7430 | Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 • 7490 | Alte Activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 • Cu excepția:
  • Activităților de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv a experienței profesionale, dar neincluzând Activitățile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;
  • Activități de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de brevete);
  • Activități de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare și asigurări(pentru antichități, bijuterii etc.);
  • auditarea facturilor și a rapoartelor privind mărfurile.
 • 8510 | Învățământ preșcolar
 • 8520 | Învățământ primar
 • 8531 | Învățământ secundar general
 • 8532 | Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 • 8541 | Învățământ superior non-universitar
 • 8542 | Învățământ superior universitar
 • 8551 | Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 • 8552 | Învățământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
 • 8553 | Åžcoli de conducere (pilotaj)
 • 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a.
 • 8560 | Activități de servicii suport pentru învățământ
 • 8610 | Activități de asistență spitalicească
 • 8621 | Activități de asistență medicală generală
 • 8622 | Activități de asistență medicală specializată
 • 8623 | Activități de asistență stomatologică
 • 8690 | Alte activități referitoare la sănătatea umană
 • 8710 | Activități ale centrelor de îngrijire medicală
 • 8720 | Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
 • 8730 | Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru personae aflate în incapacitate de a se îngriji singure
 • 8790 | Alte Activități de asistență socială cu cazare n.c.a.
 • 9001 | Activități de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002 | Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
 • 9003 | Activități de creație artistică
 • 9004 | Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 • 9101 | Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 • 9102 | Activități ale muzeelor
 • 9103 | Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
 • 9104 | Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervaÈ›iilor naturale
 • 9311 | Activități ale bazelor sportive
 • 9312 | Activități ale cluburilor sportive
 • 9313 | Activități ale centrelor de fitness
 • 9319 | Alte activități sportive
 • 9321 | Bâlciuri și parcuri de distracții
 • 9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a.

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programul Startup Nation.

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România