logo-topconsult

Consultantață Start-up Nation 2017, 2018, 2020, 2020

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor nerambursabile Startup Nation 2020

Care sunt codurile CAEN eligibile în domeniul industriei creative?


Eligibile în programul Startup Nation România 2020

 • 5811 | Activități de editare a cărților
 • 5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 • 5813 | Activități de editare a ziarelor
 • 5814 | Activități de editare a revistelor și periodicelor
 • 5819 | Alte activități de editare
 • 5821 | Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 | Activități de editare a altor produse software
 • 5911 | Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5912 | Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5913 | Activități de distribuțe a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 • 5914 | Proiecția de filme cinematografice
 • 5920 | Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 6202 | Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 | Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 | Activități ale portalurilor web
 • 6391 | Activități ale agențiilor de știri
 • 6399 | Alte activități de servicii informaționale n.c.a
 • 7111 | Activități de arhitectură
 • 7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 • 7120 | Activități de testări și analize tehnice
 • 7211 | Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 | Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 • 7220 | Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 • 7311 | Activități ale agențiilor de publicitate
 • 7312 | Servicii de reprezentare media
 • 7320 | Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 • 7410 | Activități de design specializat
 • 7420 | Activități fotografice
 • 7430 | Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 • 7490 | Alte Activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 • Cu excepția:
  • Activităților de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv a experienței profesionale, dar neincluzând Activitățile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;
  • Activități de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de brevete);
  • Activități de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare și asigurări(pentru antichități, bijuterii etc.);
  • auditarea facturilor și a rapoartelor privind mărfurile.
 • 8510 | Învățământ preșcolar
 • 8520 | Învățământ primar
 • 8531 | Învățământ secundar general
 • 8532 | Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 • 8541 | Învățământ superior non-universitar
 • 8542 | Învățământ superior universitar
 • 8551 | Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 • 8552 | Învățământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
 • 8553 | Åžcoli de conducere (pilotaj)
 • 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a.
 • 8560 | Activități de servicii suport pentru învățământ
 • 8610 | Activități de asistență spitalicească
 • 8621 | Activități de asistență medicală generală
 • 8622 | Activități de asistență medicală specializată
 • 8623 | Activități de asistență stomatologică
 • 8690 | Alte activități referitoare la sănătatea umană
 • 8710 | Activități ale centrelor de îngrijire medicală
 • 8720 | Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
 • 8730 | Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru personae aflate în incapacitate de a se îngriji singure
 • 8790 | Alte Activități de asistență socială cu cazare n.c.a.
 • 9001 | Activități de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002 | Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
 • 9003 | Activități de creație artistică
 • 9004 | Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 • 9101 | Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 • 9102 | Activități ale muzeelor
 • 9103 | Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
 • 9104 | Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervaÈ›iilor naturale
 • 9311 | Activități ale bazelor sportive
 • 9312 | Activități ale cluburilor sportive
 • 9313 | Activități ale centrelor de fitness
 • 9319 | Alte activități sportive
 • 9321 | Bâlciuri și parcuri de distracții
 • 9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a.

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programul Startup Nation.

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
Strada Calea Turzii 188L, Cluj-Napoca, județul Cluj, România