Logo Consultanta fonduri nerambursabile

Consultantață pentru fonduri de AFIR 6.4

Top Consult, cea mai bună alegere pentru accesarea fondurilor AFIR 6.4

AFIR 6.4


Valoare maxima de finantare este de 200.000 EUR

In cadrul proiectului AFIR 6.4 se ofera sprijin public nerambursabil de maxim 200.000 de euro pentru un proiect, cu asigurarea unui procent de cofinantare inte 10 si 30% din cheltuielile eligibile, plus cheltuielile neeligibile in totalitate.

Programul se potriveste pentru microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up), acestea trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural.

Bugetul estimativ submasurii 6.4 pentru anul 2021 se estiomeaza la o valoare de 100 de milioane de euro.

Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente a anexelor care contin codurile CAEN eligibile de la o activitate pana la maxim 5, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

278
Proiecte acceptate Start-Up Nation 2017+2018
137
Proiecte acceptate Granturi pentru capital de lucru
98
Proiecte acceptate Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor
89
Proiecte depuse Electric UP
102
Proiecte depuse Alte fonduri nerambursabile europene

INFORMAȚII DIN PRESĂ

Max. 200.000 Euro afaceri neagricole la sate
"Antreprenorii români care au microîntreprinderi, firme mici, PFA și alte tipuri de afaceri vor putea obține ajutoare nerambursabile de până la 70.000 de euro sau până la 200.000 de euro pe proiect, prin două linii de fonduri europene scoase ..."
Ideile de afaceri cu pensiuni, agropensiuni
„cum vor arăta principalele linii de finanțare pentru afaceri agricole și neagricole în mediul rural, care ar urma să se lanseze în semestrul al doilea al anului 2021. Vorbim aici despre fondurile europene gestionate de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) și ..."
 • Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situat in spatiul rural;
 • Societatea trebuie sa se incadreze in categoria micro-intreprinderilor sau a unei intreprinderi mici (maxim 49 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei)
 • Solicitantul trebuie sa faca dovada de detinere a cofinantarii care poate varia intre 10-30%;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Minim 15 puncte acumulate pentru depunerea proiectului.
 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc)
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow
 • Proiecte de activități de agrement
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă în vederea comercializării
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității
 • Investiții care susțin protecția mediului.

CONTACT


Pentru înscrieri și mai multe detalii despre programe de finantari nerambursabile

Nume și Prenume

Telefon

E-mail

Mesaj

Vă rugăm nu ezitați să luați legătura cu noi
SC TOP CONSULT CLUJ SRL
CUI: 37525778
Strada Nicolae Steinhardt 22, Cluj-Napoca, județul Cluj, România
Contact fonduri nerambursabile